Alltid fri hemleverans inom
Enköping & Västerås

Tallmyra AB

På Tallmyra bedriver vi lant- och skogsbruk.

Tallmyra GårdVår virkesfördelning i skogen är 35% gran, 35% tall, 25% björk och resterande övrig lövskog. Alla produkter från skogen förädlar vi i egen regi. Tallmyra AB har 400 hektar åker och 300 hektar skog.

Vårt unika koncept

Tallmyra levererar vi ved i enhetliga poster för att undvika dyra emballage och effektivisera transporterna.

Stapla & torka själv
För dig som vill stapla och torka sin ved själv så levererar vi även nyhuggen ved på våren.

Beställ billig blandved!

2 600 kr
3 300 kr

Vänligen observera

  • Volymmått avser stjälpt mått
  • Torkad ved har legat under tak ca 1 år
  • Blandved: 70% barrträd, 30% björk/löv
  • All ved är 30 cm lång
  • Priser anges inkl. moms
  • Fri leverans inom Enköping & Västerås

803